TẦM QUAN TRỌNG CỦA BD ĐỊNH KỲ

  • Kiểm tra, sửa chữa, thay thế theo một lịch trình nhất định để đảm bảo hoạt động tốt nhất cho tất cả các bộ phận của xe
  • BDĐK giúp xe tránh được hư hỏng nặng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính an toàn cho xe.
  • BDĐK còn giúp xe của bạn vận hành tốt theo các quy định về an toàn và môi trường.