1. Đối tượng bảo hiểm:
Bản thân chiếc xe ô tô được mua bảo hiểm

2. Phạm vi bảo hiểm:
MIC chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau: Đâm va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác ngoài xe cơ giới), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
+ Hỏa hoạn, Cháy, nổ:
+ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên
+ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe
– Ngoài ra, MIC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lí theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm:
+ Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất
+ Chi phí cứu hộ và vận chuyển tới nơi sửa chữa gần nhất
+ Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm bảo hiểm

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
– Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và không lớn hơn giá thị trường của xe.
– Chủ xe có thể thỏa thuận tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thị trường của xe.

4. Điều khoản mở rộng:
– Bảo hiểm tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam;
– Bảo hiểm mất cắp bộ phận;
– Bảo hiểm không trừ khấu hao thay mới;
– Bảo hiểm thủy kích;
– Bảo hiểm gián đoạn sử dụng;
– Bảo hiểm sửa chữa chính hãng;
– Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa,…