CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ MIỄN PHÍ

  • Tất cả xe VF được bán ra trong lãnh thổ Việt Nam bởi NPP/SR hoặc Công ty VF, khi xảy ra sự cố không thể vận hành sẽ được cứu hộ miễn phí bao gồm cả những lỗi nằm ngoài phạm vi bảo hành nếu xe vẫn nằm trong điều kiện bảo hành.
  • Cứu hộ miễn phí áp dụng kéo cứu hộ về đại lý gần nhất.